projekt banery strona-prddodukty

Dzierżawa (wynajem) – to forma odpłatnego wypożyczenia kserokopiarki na czas określony, polegająca na comiesięcznym płaceniu określonego czynszu (bez angażowania środków własnych w jej zakup)

Po stronie Klienta pozostaje jedynie zakup papieru ksero.

Po naszej stronie:

  • Przeglądy okresowe, czyszczenie i konserwacja urządzenia
  • Szybką naprawę i likwidację powstałych usterek
  • Dostawę wszelkich materiałów eksploatacyjnych i części
  • Bezpłatny dojazd serwisu
  • Zastępcze urządzenie w przypadku napraw w naszym serwisie

Proszę o przesłanie miesięczną deklarację kopii i wydruków na mail biuro@darodruk.pl dopasujemy odpowiednie urządzenie i wyliczymy miesięczny abonament.